Op alle werkzaamheden zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, door het geven van de opdracht gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1 Bestellingen
Het winkelen in onze webshop vlizotrappen.com is geheel vrijblijvend. De bestelling is pas definitief nadat u als koper/opdrachtgever definitief gekozen heeft voor de bestelling en de betaalwijze, hierbij de keuze tussen betaling vooraf middels ideal ,dan wel overschrijving op rekening vlizotrappen.com.

2 Levertijden vlizotrappen

De vlizotrappen kunnen binnen 3 werkdagen geleverd worden. Hierbij kan alleen de dag/datum aangegeven worden niet het tijdstip op de leverdag. Wij leveren altijd in goed overleg met opdrachtgever/koper.

3 Leveringen

De producten worden tot de voordeur/gang geleverd, maakt uw woning deel uit van een wooncomplex/appartementen en er is geen lift aanwezig worden de producten geleverd tot de voordeur welke geld als zijnde voordeur wooncomplex algehele toegang. De bezorgkosten bedragen 40,-euro exclusief btw per zending. Wij leveren niet op de Waddeneilanden.

4 Annuleringen

Indien de opdrachtgever/koper de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert heeft de verkoper genaamd vlizotrappen.com het recht om volledige vergoeding te vorderen van alle kosten die zijn gemaakt om de bestelling uit te leveren.

5 Retourzendingen

De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na levering de goederen te retourneren. Dit alleen als de verpakking ongeopend is. Geopende verpakkingen worden niet meer terug genomen. Indien vlizotrappen.com de goederen moet retourneren word 40,- euro inclusief btw per product in rekening gebracht.

Indien de bestelling geen voorraadproduct is kan deze niet geretourneerd worden.

6 Reclames/Manco’s

Reclames, manco’s, uiterlijk waarneembare schade en of onjuiste werking van de goederen, of afwijking van de vermelde specificatie van uw bestelling en uiteindelijke levering moeten bij aflevering aangetekend zijn om rechtsgeldig te zijn. Melding hiervan moet binnen 5 werkdagen worden gereclameerd bij vlizotrappen.com. Vlizotrappen.com zal zo snel als mogelijk dit afhandelen dan wel doorspelen aan producent product. Vlizotrappen.com verplicht zich bij een terechte reclame de goederen zo snel mogelijk te her leveren.

7 Garantie vlizotrappen

Op de vlizotrappen zit een Fakro fabrieksgarantie van 3 jaar.

8 Betaling

De betaling geschied vooraf middels IDEAL of per overschrijving op rekening Vlizotrappen.com na ontvangst van een factuur.

9 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Vlizotrappen.com uit hoofde van enige opdracht is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken goederen. Elke verder aansprakelijkheid t.a.v. schade word uitgesloten.

Uitvoeringsvoorwaarden ( leveren en monteren )

Opdrachtgever is de persoon/consument welke de opdracht verstrekt aan werkzaamheden vlizotrappen.com

Vlizotrappen.com is een gespecialiseerd bedrijf in vlizotrappen en toebehoren welke werkzaamheden verricht in opdracht van opdrachtgever.

Verplichtingen van Vlizotrappen.com:

Vlizotrappen.com staat ervoor in dat het werk goed en deugdelijk word uitgevoerd/opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat er gebruik word gemaakt van deugdelijk materiaal en werkwijze.
Vlizotrappen.com houd hierin zoveel als mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever.

Vlizotrappen.com verplicht zich de opdrachtgever te wijzen op:

  • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructie en werkwijze
  • Mogelijke verbreken aan de roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht

Verplichtingen opdrachtgever:

  • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Vlizotrappen.com de werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan uitvoeren.
  • Bij ontbinding van de opdracht worden annuleringskosten (à € 25,-) gerekend.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het risico van schade door:

  • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde werkzaamheden en constructie.
  • Mogelijke gebreken aan de roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Meer/Minder werk:
Opdrachtgever en Vlizotrappen.com kunnen meer of minder werk aan de opdracht overeenkomen middels schriftelijk akkoord beiden partijen.

Constructie:
Vlizotrappen.com draagt er zorg voor dat eventuele constructieve aanpassingen aan vloerbalken goed en deugdelijk worden uitgevoerd. Blijkt echter dat dit niet mogelijk is en de vlizotrap niet gemonteerd kan worden , komen alle tot dan toe gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

Oplevering:
Na gereed zijn van de werkzaamheden gaan de opdrachtgever en vlizotrappen.com samen het werk bekijken en beoordelen, opdrachtgever dient gebreken tijdens oplevering te constateren en aan te wijzen waarna deze gebreken indien mogelijk gelijk worden verholpen is dit niet gelijk mogelijk dan zorgt vlizotrappen.com dat het z.s.m. verholpen word.

Betaling:

Na oplevering werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een factuur voor alle werkzaamheden inclusief de geleverde producten en inclusief het eventuele meer/minder werk opgesomd. De factuur kan contant worden voldaan dan wel middels overschrijving op rekening binnen 5 werkdagen.

Niet nakomen betalingsplicht:
Niet nakomen betalingsplicht:
Indien de opdrachtgever niet tijdelijk binnen de overeengekomen termijn van 5 werkdagen betaald krijgt deze eenmalig een herinnering om het verschuldigde bedrag alsnog over te maken. Indien opdrachtgever na verstreken termijn herinnering nog niet heeft betaald heeft Vlizotrappen.com het recht om de geleverde en gemonteerde producten terug te vorderen, dan wel het invorderen van het verschuldigde bedrag.

Garantie:
1 jaar montage garantie